Japonların Dini Nedir? - Japonların İbadet Anlayışı
web-sitesi-fiyatlari
Japonların geleneksel dini ve kutsal kitabı nedir? Çeşitleri nelerdir? Tanrı inancı nasıldır? Daha fazlası için okumaya başla.

Japonların geleneksel ve milli dini Şintoizm’dir. Japonya Ülke nüfusunun yaklaşık olarak % 80'den fazlası bu dine bağlıdır ve ibadetlerini bu din çerçevesinde yapmaktadır.

Şintoizm Anlayışı Nedir?

Şintoizm Anlayışı Nedir?

Şintoizm ilk olarak 16’ncı YY'da, Japonya'ya diğer ülkelerden yayılmaya başlayan Budizm ve Konfüçyüsçülük gibi dinlerden ayırt etmek için kullanılmıştır. Şintoizm aslında sosyal davranışlar ve vatanseverlikle eş değer olarak görülmektedir. Kelime anlamı olarak Şintoizm, Tanrılar ve ruhlar yolu anlamına gelmektedir ve Çince kökenlidir. 

Bu yüzden Japonlar Şintoizm kelimesi yerine yaygın olarak kami-no-michi tabirini kullanmaktadır ve bu da Tanrıların ve Kamilerin yolu anlamını taşımaktadır. Kami kelimesi Tanrı olarak çevrilse de esas itibarı ile yeryüzü ve gökyüzündeki ilah ve ruhları içermektedir.

Şintoizm, doğadaki dağ, deniz, nehir ve ağaç gibi nesnelerin ruhları, göksel ruhlar, ilah olarak kabul edilen ataların ruhları ve hayvanların ruhlarını da kapsayan çok geniş kapsamlı bir sistemdir. Şintoizm inancında esas olan ahlaki davranışlar değil, dini ibadetlerdir ve bunlar ülkesine, ailesine, atasına ve imparatora bağlılığını göstermek zorundadır.

Şintoizm'in iki temel özelliği kısaca şöyledir.

a) Milli bir din olması,  

b) Tabiata tapmaya önem vermesidir.

sisal

Şintoizm Çeşitleri Nelerdir?

Şintoizm yapılan ibadetler açısından çeşitlilik arz etmektedir. Şintoizmin türleri şu şekilde sıralanmaktadır:

1. Devlet Şintosu: İmparatorluk sarayı için geçerli olan bu şinto türünde ibadetler güneş tanrıçasının şerefine icra edilmektedir. Eskiden ilah olarak kabul edilen imparatorların bu ibadetleri, günümüzde din ve devletin ayrılması ile sadece ibadete başkanlık etme olarak sürdürülmektedir.

2. Mabet Şintosu: Bu şinto türü yerel şinto olarak kabul edilmekte ve ülkede bulunan sayısız mabetlerde icra edilmektedir. Mabet şintosunda ibadetler, tabiat ve çeşitli ruhlar için yapılmaktadır. Tabiattaki bir çok nesne ve ilahi ruhlara ibadet eden Japon halkı, mabetlerde tanrı ve tanrıçaların heykellerin yapılması ile bu heykellerin suretlerine ibadet etmeye başlamışlardır.

3. Mezhepler Şintosu: Japonya'da bulunan beş ana gruba bağlı olan 13 mezhep grubu kendi inançlarına uygun olarak ibadetlerini ayrı mabetlerde yapmaktadır.

4. Halk Şintosu: Halk şintosu mabet ve mezheplerin dışında kalan, büyük çoğunlukla büyü, sihir ve hurafelere dayanan bir şinto inancıdır. Bu inanışta ölüm, doğum ve evlilik yıl dönümü için yapılan ibadetler, atalar ve akrabalar için yapılan kutlama ve ibadetler bulunmaktadır. Halk şintosunda ibadetler genellikle evlerin içinde yapılan sunak ve küçük mabetlerde icra edilmektedir. Halk şintosunda genellikle sabahın erken saatlerinde yıkanarak temizlenir, mabede baş eğik olarak girilir, ilahların dikkatini çekmek için eller çırpılır ve dua edildikten sonra baş eğik olarak mabet terk edilir.

Şintoizmde Tanrı İnancı Nasıldır?

Şintoizmde Tanrı İnancı Nasıldır?

Şintoizm inancında ruh ve tanrı kami kelimesi ile eşleştirilmektedir. Kami insanların kavrama yeteneğinin üzerinde olan korkulan, sır dolu, güçlü ve kutsal varlıkları ifade etmektedir.  Şintoizmde ruhlar bedenin ölümünden sonra yaşamaya ve geride kalan nesli korumaya devam etmektedir. İnanışlarına göre her ölenin ruhu kami olarak kabul edilir ama her kami tanrı olarak kabul görmemektedir. 

Şintoizm inancında her şeyi yaratan ve her şeyin üstünde olan tek tanrı anlayışı bulunmamaktadır. Yaklaşık olarak sekiz milyonun üzerinde tanrı bulunan şintoizmde en önemli tanrı ise güneş tanrıçası Amaterasu'dur. Güneş tanrıçasının görevi ise gökleri yönetmek olarak kabul edilir. Şintoizm inancında dünya gökyüzü, yeryüzü ve yer altı olarak üçe ayrılır, tanrılar üç bölgede de bulunur, ölüler ise yer altındadır. Ölülere muhtaç olduklarına inandıklarından, onlara yiyecek, içecek ve değerli hediyelerle ikramlarda bulunmaktadırlar.

Şintoizmde Ahlak Anlayışı

Şintoizm inancında ahlaki kurallar öncelikli olmamaktadır. İyilik ve kötülüğe ahlaki açıdan bakılmamaktadır. Kötülüklerden temizlikle arınılacağına, iyiliklerin ise kamilerin yolundan gitmekle oluşacağı kabul edilmektedir. Şintoizm inancında yapılması gerekenlerin neler olduğu, ne zaman ve nasıl yapılacağı töre adı verilen değişmeyen kurallarla belirlenmektedir. Töreler kuralların nesiller boyunca sürmesini sağlamaktadır.

Şintoizmin Kutsal Kitapları

Şintoizmde insanlar tarafından yazılan fakat kutsal olarak kabul edilen üç kitap bulunmaktadır. Bu kitaplar şu şekilde sıralanmaktadır:

1. Kojiki: 712 yılında imparatorun talimatı ile hazırlanan bu kitapta, dünyanın yaratılışı, imparator ailesinin ilahi kaynağı ile hikaye ve efsanelerden bahsedilmektedir. Kitap imparatoriçe Suiko dönemine kadar geçen zamanı anlatmaktadır.

2. Nihongi: Kojiki'nin devamı ve yorumu özelliğinde olan bu kitap, 720 yılında Çince yazılmıştır. Ağırlıklı olarak tarihi konuların yer aldığı Nihongi'de de mitolojik hikayelere geniş yer verilmiştir. İyi ve kötü yöneticilerin özelliklerinden de bahsedilen kitapta şinto törenlerinin uygulamalarından da bahsedilmektedir.

3. Şintoizm dininde esas olarak kabul edilen bu iki kitaptan başka, tarihi olayları (Kogoşui), yasaları (Engişiki) ve yaşanmış olayları (Kujiki) anlatan kitaplar da bulunmaktadır.

Şintoizmde Mabedin Önemi

Şintoizm inancında mabetlerin önemi çok büyüktür ve ruhların evi olarak kabul edildiğinden, dualar edilir ve birçok ibadet burada yapılır. Ahşap ve taş malzemelerden yapılan mabetlerin işlerini üniversite ve özel okullardan mezun olan rahipler yürütmektedir. Bu rahiplerin de kendi aralarında saygınlığını gösteren rütbeleri bulunur, ilk sıradaki rahip ise imparator olarak kabul edilmektedir. Bu mabetlerde tören amaçlı danslar icra eden kızlar da bulunmaktadır. Mabetler temizliğin simgesi olan aynalarla doludur ve arınma ile ibadet yeri gibi değişik bölümlerden oluşmaktadır.

Şintoizmde İbadet Uygulamaları

Şintoizm inancında ruhlar için yapılan ibadetler yaygın olarak mabetlerde yapılsa da evlerde de bireysel olarak yapılabilmektedir. İbadetler yaygın olarak kötülüklerden ve olumsuzluklardan ruhların yardımı ile kurtulmak maksadı ile yapılmaktadır. Evlerde yapılan ibadetlerde öncelikle yıkanılır ve ağızlar çalkalanır (arınma), ruhlara hediyeler sunulur, dua edilir ve simgesel olarak törenle bitirilir.

Mabetlerde ise öncelikle temiz keten elbiseler giyilir ve mabede girilirken şapka ve ceket gibi eşyalar çıkarılır (arınma), zil bağlı ip çekilerek ruhların dikkati çekilir, bağış kutusuna bağış yapılır, ikramlar sunulur ve dualarla ibadet tamamlanır. Şintoizm inancında yapılan ibadetlerin esasını sunular ve dualar oluşturmaktadır.

Faydalanılan Kaynaklar

Dinler tarihi - Doç.Dr. Cengiz BATUK

Şintoizm nedir? - Milliyet Blog

Şintoizm - Academia.edu

Şintoizm - Bilgicik.com

Şintoizm dini nedir? - Diyanet İşleri Başkanlığı

Bizi instagram'da Takip Etmeyi Unutmayın

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Comments

https://iqhaber.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!

Facebook Yorumları