Din Ne Demektir
web-sitesi-fiyatlari
Din terimi, bir tanrı ya da maneviyat dünyasında inancı içeren çok sayıda farklı kültürel olguyu ifade etmektir.

İnsan davranışını, eylemini, düşünmesini ve hissinin yanı sıra değerleri de etkiler. Kelime anlamı olarak din ''Yol demektir.''

İnsanlığın İlk Dini Hangi Dindir?

İlk çağ uygarlıklarında, insanlar birçok tanrıya tapıyorlardı ve yaklaşık 3.500 yıl önce, bir tanrıya ilk inanan Yahudilerdi. İlk çağ uygarlıkları arasında en eski bilinen din Yahudiliktir. Aynı zamanda, diğer iki büyük dünya dini olan Hristiyanlık ve İslam'ın temelidir. 

İnsanlık tarihinin ilk dini, ilk Peygamber Hz. Adem Aleyhisselam'a gönderilen ve Allah'ın bir olduğu inancına dayanan Tevhid dinidir.

sisal

Üç Büyük İlahi Din Hangisidir?

Üç Büyük İlahi Din Hangisidir?

Bu, dinin, aynı zamanda dinin tarihi, din sosyolojisi, dini etnolojisi, dini fenomenolojisi, din psikolojisi, din felsefesi ve kısmen de din ve dindarlıkla ilgilenen farklı teolojileri incelemesidir. Bu bilimlerin hepsini tanımlamaya çalışmak için farklı yaklaşımları var olmaktadır. Din, insanın kibar bir güçle uğraşmasına ya da doğaüstü varlıklara duyduğu inançla ilgili özcü yaklaşımlarıyla ilgilidir.  

Dünya dinlerinin her birinin hala farklı akımları vardır. Genellikle, dünyadaki alanlarda da farklılıklar vardır. Tüm dinleri doğru bir şekilde haritalamak ve her şeyi bir yere yazmak imkansızdır. Çünkü dinlerin de çok uzun bir tarihi bulunmaktadır. Dünyamızda çok fazla inanç mevcuttur. Bugün dünyada insanların çoğunun bildiği üç büyük din vardır. Yahudilik, Hristiyanlık, İslamdır.

Musevilik Dini

Musevilik eski ve en küçük dünya dinidir. Hristiyan ve İslam dininin kökeni olarak kabul edilir. Kendilerine “İsrail halkı” diyen çoğu Yahudi bugün İsrail devletinde veya Kuzey Amerika'da yaşıyor. Günümüzde yaklaşık 15 milyon Yahudi bulunmaktadır. Bu dinin temel prensibi Mesih'in, dünyaya barış getirecek bir elçi olduğu inancıdır. Yahudi ibadethanesi sinagog, en kutsal yerlerinden biri de Kudüs'teki Ağlama Duvarıdır. 

Musevilik, Hristiyan ve İslam dininin ataları Hz. İbrahim'dir. Musevilik dininden önce insanlar birçok tanrıya inanıyordu. Musevi inancına göre, Hz. Musa İsrail halkını Mısır'daki esaretten kurtardı. Onları vaat edilen topraklara götürdü ve Tanrı’dan On Emir’i aldı. Tevrat kutsal kitaptır ve Museviliğin tarihini ve yaşam kurallarını içerir. Hristiyanlıkta olduğu gibi, Yahudiler de on Emir’e sadık kalır, Yahudi yaşamının odağı sinagogdur. Bu aynı zamanda bir dua evi ve meclis evidir. Yahudi cemaati burada dua etmek, kutlamak veya tartışmak için toplanır.

Hristiyanlık Dini

Hristiyanlık dünyanın en büyük dinidir. Çoğu Hristiyan, Avrupa'da yaşamaktadır. Hz. İsa'nın doğumu her yıl 24 Aralık'ta Hristiyanlar tarafından kutlanmaktadır. 30 yaşındayken, insanları kurtarmak için tüm günahları üstlendiğine dair Tanrı'nın mesajını vaaz etmektedir. 12 havarisi ile birlikte Kudüs'e vaiz ve mucize şifacı olarak gitmiştir. Hz. İsa 33 yaşında Yahudiler tarafından tutuklanmış ve çarmıhta ölüm cezasına çarptırılmıştır. Alman bilim insanları ve araştırmacılar günümüzde Hz. İsa'nın çarmığa geriliş tarihinin 03 Nisan 33 olduğunu hesaplamışlardır. 

Dine göre, Tanrı oğlu Hz. İsa Mesih'i dünyaya göndererek kendisini eşitledi. Çarmıha gerilmesinden sonra, Hz. İsa insan ölümünü aştı ve tekrar yükseldi. Diriliş, Hristiyanlığın ayrı bir din olarak ortaya çıkmasına neden oldu. Hristiyanların Kutsal kitabı İncil'dir. Dünyanın en çok satan kitabıdır. Burada eski ahit ve yeni ahit ayırt edilir. Eski ahit, Yahudilerin yazılarını içerir. Burada Hıristiyanlığın Yahudiliğe dayandığı ortaya çıkmaktadır.

İslamiyet Dini

İslam en büyük ikinci dünya dinidir. Dünyada 100'den fazla ülkede yaklaşık 1.3 milyar Müslüman bulunmaktadır. İslam, Türkiye, İran, Irak, Afganistan, Çin ve Afrika'da çok yaygındır. İslamiyet Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın üzerindedir. MS 570 yılında fakir bir ailenin oğlu olarak doğmuştur. Sadece tek bir Tanrı vardır, o da Allah tır. Hz Muhammed Aleyhisselam'a inananlar birçok ülkeyi fethetmiştir. Böylece İslam, Asya'nın birçok bölgesine yayılmıştır.

Allah Hz. Muhammed Aleyhisselam'a İslamın kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim için vahiy göndermiştir. Kur'an-ı Kerim, 114 bölümden oluşmaktadır. Müslümanların hayatı Kur'an-ın kuralları ile şekillenir. Sadece tüm kuralları takip edenler ölümünden sonra cennete ulaşabilir. Kadınlar için, vücudun ve saçın örtülmesi gibi kurallar da vardır. Bu nedenle, birçok Müslüman kadın başörtüsü takmaktadır. Her Müslüman oruç ve ramazan ayına sadık kalmaktadır. Gün doğumundan gün batımına kadar hiçbir şey yenilmez veya içilmez. Müslümanlar yaşamında bir kez Mekke'ye Hacca gitmelidir. Buna Hac denilmektedir. Beş vakit namaz kılınmaktadır ve beş vakit ezan okunmaktadır. Kur'an-ı Kerim yer yüzüne indirilmiş son kutsal kitap ve kıyamete kadar Allah tarafından korunacağına inanılır. İslamiyet son dindir ve Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın son Peygamber olduğuna inanılır. 

Bizi instagram'da Takip Etmeyi Unutmayın

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Comments

https://iqhaber.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!

Facebook Yorumları