Kuantum Fiziği Nedir?
web-sitesi-fiyatlari
''Miktar'' kelime anlamıyla kuantum, fiziğin bir alanı veya fizikten tamamen bağımsız olarak değerlendirilebilir.

Kuantum fiziği nedir konusunda madde ve enerji alanlarından bahsedebiliriz. ''Gözle görülen'' maddeleri baz alan ve görülen varlık- metalara inanan bilim insanlarının, ''gözle görülmeyen'' varlık- enerji boyutundaki çalışmalarını kapsar.

sisal

Kuantum Nedir?

 Sözlük anlamı olarak ''nicem'' kelimesiyle tanımlanan kuantum, ''enerjinin esas ünitesi'' olarak değerlendirilir. Işık birimi veya foton diğer adlarıyla nitelendirilir. Maddenin en küçük birimi olarak nitelendirebiliriz. Kuantum, Karacisim Işıması'nın yaşanması ile yapılan incelemeler sonucu geliştirilmiştir.

Kuantum, son yıllarda pek çok alanda kullanılan ve günlük kullanım kelimesine dönüştürülen bir terim halini almıştır. Dolayısıyla kuantum ve kuantum fiziği farklı anlamları ifade etmek için kullanılır. Her iki alanda da temel olarak ''Enerji'' baz alınır. Kuantum, çekim yasası olarak spiritüel alanlarda güncel olarak kullanılmaktadır.

Enerjiyi, frekans boyutunda elde etmek gibi değerlendirilebilir. Kuantum fiziğinde de yine enerji temel alınır ve frekans boyutunda maddelerin, diğer boyutlardaki varlıkları incelenir.

Kuantum Fiziği Nedir?

Kuantum fiziğinde ışık parçaları ''olasılık'' ile hareket ederler. Belirsizlik ilkesine yön veren kuantum fiziği, bir şeyin esasen gidişatının belirsiz olduğu ve sayısız olasılık ile gidişat sunabileceğini göstermektedir. ''An'' kavramı denilen olgu en net ifadesiyle ancak kuantum fiziğinde açıklanabilir. Maddelerin spontane davranışları ve çevresel enerji faktörlerine göre olasılıklardan herhangi biri veya bir kaçında devam ettirmesi olarak tanımlanabilir.

Kuantum fiziğini daha net ifade edebilmek için, benzer ve farklı özelliklerinden bahsedebiliriz;

-Kuantum fiziğine göre tanecikler, dalgalara göre hareket eder.

-Taneciklerin hareketinden ziyade, kütlenin merkezi ve hareketleri incelenir.

-Taneciklerin enerjisi, denkleme yazılarak çözüm edilir.

-Taneciklerin gelecekteki durumları, başlangıçtaki enerji baz alınarak tespit edilir.

-Taneciklerin ilk durumu olasılık olduğu yani kesinlik olmadığı için, gelecekteki durumları da belirlenemez. Özel durum olarak ifade edilir.

-Kuantum fiziğinde uzay ve zaman kesiklidir ve süreklilik içermez.

-Kuantum fiziğinde gelişimler, belirsizlik ve olasılıklar üzerinden değerlendirildiği için önceden kestirilemez.

Kuantum fiziğini daha basit ve yalın ifadeyle tanımlamak gerekirse; maddenin özütünün yani maddeyi oluşturan en küçük taneciklerin, zaman ve uzay boyutuna göre milyonlarca olasılığa göre hareket edebileceği belirlenmektedir. Her maddeyi oluşturan atomların, kuarkların, elektron ve protonların, nasıl ki birbirine değmeden belirli bir yörüngede ve çarpışmadan, bir maddeyi oluşturabildikleri, yön ve şekil verebildikleri gibi, en küçük madde birimlerinin herhangi bir olasılığa göre davranış sunması olarak tanımlanabilir.

Kuantum fiziğinde olasılıkları belirleyen enerjidir. Enerjiyi ise dalga boyutları yani frekanslar belirler, gidişatını değiştirebilir.

Kuantum Fiziği Basit Video Anlatımı

Kuantum Evreni Nedir?

Kuantum evreni, enerji boyut ile var olan evreni tanımlamak için kullanılabilir. En küçük madde birimlerinin, zaman ve madde boyutundaki gidişatlarına göre davranışları ve bu maddelerin oluşturduğu olasılıklar evreni olarak ifade edilebilir. Kuantum fiziğinde yapılan çalışmalar, gözlemlemenin gidişatı etkilediğini göstermektedir.

Bu ancak düşünsel boyutta şöyle ifade edilebilir; Bir şey ya da herhangi bir madde tamamen uzay- zaman sürecinde diğer ve dış etkenlerin yaydığı enerji olmadan daha farklı gidişat davranışları sunar. Fakat gözlemleme olduğunda yani göz ve bakıştan, varlıklardan yayılan enerji alanı oluştuğunda, parçacıkların gidişatları farklı davranışlar sergiler. Dağınık, dağıtık, simetrik, asimetrik, düz, dalgalı gibi herhangi olasılıklar ile uzay-zamanda sirkülasyon sağlar.

Bu alanda yapılan Schrödinger'in kedisi deneyi de esasen, kuantum fiziğinin gerçekliği ifade edebilen düşünce deneylerinden biridir. Kuantum evreninde büyük parça ve cisimler değil, küçük fotonlar, elektron ve protonların enerjisel alandaki değişim, dönüşüm ve farklı boyutlarda, maddenin değişik hallerinde bulunmaları baz alınır.

Kuantum Fiziği Günümüzde Neden Bu Kadar Popüler Oldu?

İnsanların bazı bilimsel incelemeleri yeni yeni idrak etmesi ile kuantum düşünce sistemi ve kuantum fiziği popüler oldu. Bilimde yapılan her buluş, fikir ve icat ancak yıllar, yüzyıllar sonra tam manasıyla kavranabilir. Kaldı ki kuantum fiziği, gözle görülmeyen maddelerden, enerjilerden, boyutlar ve frekanslardan bahseden bir bilim alanı olarak, insanların baz alması biraz zaman almış gibi görünüyor.

Popüler kültürün etkileri ve düşünce gücü akımıyla birlikte, insanlar kuantum fiziğine ve kuantum evrenine daha ilgi gösterir hale gelmişlerdir. Kuantum evreninde yaşamak ancak düşünce ile gerçekleştirilebilir. Tamamen soyut olmayan ve fakat soyut âlemi, somut aleme dönüştürmek kadar mucizevi bir oluşum olarak ifade edilebilir.

Kuantum fiziği, düşünce sistemlerini, insanların bakış ve görüş açılarını, hayatlarını değiştirebilme gücüne sahiptir. Ancak ''İnanç'' ile gerçekleştirilebilen, algılanabilen ve olasılıklara yön verilebilen bir fizik alanıdır. Buradaki inanç vurgusu esasen, gözle görülmeyen, enerji ve dala boyutlarının hissedilebilir olmasıyla alakalıdır.

Basit bir örnekle ifade etmek gerekirse; düşünce frekanslarınızın evrene yayıldığını ve her bir düşüncenin farklı davranış ve gidişat ile süreksiz boyutlardan geçerek, evrenin farklı bir noktasında, farklı bir madde ya da tanecik olarak var olduğundan bahsedebiliriz. 

Dolaşıklık Nedir?

Günümüzde ve geçmişten beri fizik ile uğraşanların en çok karşılaştığı sorulardan biriside dolaşıklık nedir sorusu olmaktadır. Dolaşıklık iki parçacık gibi iki sistem etkileştiğinde meydana gelmektedir. İki sistem biri birinden uzak mesafeler ayrıldığında özellikleri arasında iletişim kurarlar. Sistemlerden bir tanesini ölçen gözlemci bu sistemin karşılığına denk gelen uzakta bulunan diğer sistemin ölçümlerini yapmakta olan ikinci gözlemcinin ölçümlerini tahmin eder.

Dolaşıklık sadece olağan dışı deneylerde elde edilebilen bir özellik değildir. Sürekli olarak karşılaşılan sıradan bir madde büyük bir kuantum dolaşıklık derecesi ile karakterize edilmiştir. Yapılan araştırmalara göre Kuantum yer çekimine yer almakta olan uzay, zamanın farklı bölgelerinin bir birine bağlanmasından sorumlu olabilmektedir.

Dalga Fonksiyonu

Schrödinger Denklemi'ni sağlayan parçacığın enerjisini ve parçanın momentumu gibi bilgileri içerisinde bulunduran fonksiyona dalga fonksiyonu denir. İstenilen bu bilgiler gerekli operatörler tarafından oluşturulur. Dalga fonksiyonunun bileşenleri uzay ve spin bileşenleridir. Bu iki bileşenin çarpımı dalga fonksiyonunun ortaya çıkmasını sağlar. Kuantum deney sonuçlarının doğruluğunu ispatlamak için dalga fonksiyonundan yardım alınır. 

Erwin Schrödinger 1935 yılında dalga fonksiyonunun kabul edilebilir olduğunu fakat kabul etmenin kafa karıştırıcı bir duruma yol açabileceği ifade etmişti. Aslında dalga fonksiyonunun anlatmak istediği şey belirsiz bir evren kavramıdır. Mesela, biri kapalı bir kutuyu açana kadar kutu içerisinde bulunan kedi hem ölü hem de canlı olabilir. Yani kutu açılana kadar bir bilinmezlik söz konusudur.

Bizi instagram'da Takip Etmeyi Unutmayın

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Comments

https://iqhaber.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!

Facebook Yorumları